VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ


Ke každému zboží zakoupenému u firmy ASBIS CZ s.r.o. (dále jen prodávající) je přikládána faktura a dodací list, který slouží zároveň jako list záruční. Objednáním a převzetím zboží kupující souhlasí s obchodními podmínkami a reklamačním řádem  ASBIS CZ s.r.o. a potvrzuje, že byl s nimi seznámen.

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY


 • Délka záruky v měsících je uvedena u každého zboží na dodacím listu. Tato doba začíná běžet dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za jiný kus se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení. Délka záruky na vyměněné zboží je minimálně 6měsíců.  Kupující dostane reklamační protokol, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Případné další reklamace se uplatňují na základě tohoto reklamačního protokolu.
 • Zboží reklamované do tří dnů od jeho zakoupení v ASBIS CZ je reklamováno přednostně výměnou za nový kus. Není-li zboží na výměnu k dispozici, je na reklamované zboží vystaven dobropis.
 • Informace o technických parametrech a kompletnosti dodávaných produktů firmou ASBIS CZ se v případě rozdílů řídí výhradně podle originálních popisů o technických parametrech, výbavě a kompletnosti udavaných výrobcem a nejsou  důvodem k příjmu zboží do reklamačního řízení.
 • Prodávající zajistí řešení reklamace opravou nebo náhradou za zboží jiné, obdobné, se srovnatelnými nebo lepšími technickými parametry nebo finanční náhradou s přihlédnutím k aktuální tržní hodnotě zboží.
 • Záruka se nevztahuje na případy nefunkčnosti původního, výrobcem instalovaného SW, způsobené zásahem kupujícího nebo třetí osoby do nastavení instalovaného SW.
 • Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí počítače s jinými, prodávajícím neschválenými komponenty, ani se SW aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.
 • Prodávající neodpovídá za škody způsobené ztrátou dat vzniklé v důsledku poruchy zařízení určeného pro ukládání dat. Prodávající rovněž neodpovídá za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému. Při předání systému, serveru či notebooku k opravě, je povinností kupujícího zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití.
 • V případě neoprávněné reklamace může prodávající účtovat veškeré náklady spojené s opravou, testováním a dopravou. Zboží je kupujícímu zpět zasláno buď na dobírku nebo po zaplacení faktury.
 • Veškeré informace o průběhu reklamačního řízení jsou podávány pouze na základě reklamačního čísla.

 

NÁROK NA UPLATNĚNÍ ZÁRUKY ZANIKÁ V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH


 • Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba
 • Není-li zboží v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem zboží.
 • Porušením ochranných pečetí a nálepek, poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem).
 • Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí.
 • Neodbornou nebo nevhodnou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.
 • Pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není kupující schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu.
 • Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
 • Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího.
 • Zboží bylo poškozeno živly.

 

KUPUJÍCÍ JE POVINEN


 • Uplatnit reklamaci produktů, kterým je na území České Republiky poskytován autorizovaný servis, přímo v autorizovaných servisních střediscích. V případě, že autorizované servisní středisko provede opravu zboží, reklamace je takto vyřízena. V případě, že autorizované servisní středisko sdělí kupujícímu, že vada je neodstranitelná,  kupující reklamuje vadu u prodávajícího, a to do 14dní od převzetí protokolu o neopravitelnosti.  Nejpozději však do konce záruční lhůty, prodloužené o dobu, po kterou bylo zboží v autorizovaném servisním středisku.
 • V případě, že spolu se zbožím je dodán i záruční list dodaný výrobcem nebo dodavatelem, je tento záruční list nezbytný k reklamaci zboží v záruční době. Bez tohoto záručního listu, nelze zboží v záruční době reklamovat.
 • Pokud kupující bude chtít zaslat zboží na reklamaci prodávajícímu, je povinen si přidělit předem reklamační číslo.  Reklamační číslo získá na webu prodejce nebo kontaktováním reklamačního oddělení prodejce. Přidělením reklamačního čísla prodávající souhlasí se zasláním zboží k reklamačnímu řízení. 
 • Následně kupující zašle zboží prodávajícímu prostřednictvím spediční firmy typu "z domu do domu" (PPL,DPD,Toptrans atd.). Přepravní obal je nutno označit nápisem "RMA" a příslušnými čísly RMA. Zboží, které zašle kupující prodávajícímu a nebude mít přiděleno číslo RMA je prodávající oprávněn zaslat zpět kupujícímu na jeho náklady.
 • Každá reklamační zásilka k prodejci musí obsahovat soupisku zasílaného zboží. Při nedodržení tohoto postupu se kupující vystavuje nebezpečí,že nebude uznána jeho pozdější reklamace rozdílu počtu kusů jím odeslaných a prodejcem přijatých. 
 • Kupující je povinen zabezpečit doručení zboží do reklamačního oddělení Asbis CZ do 7dní od přidělení RMA čísla a součastně před vypršením záruční doby. V opačném případě platnost reklamačního čísla zaniká a prodejce může takovou reklamaci zamítnout a vrátit.
 • Reklamované zboží může být zamítnuto, obsahuje-li neoriginální nálepky, popisky a jiná znečištění.
 • Odstoupení od kupní smlouvy je možné pouze při dodání kompletního výrobku včetně příslušenství. V případě nekompletního příslušenství bude toto odečteno z Opravného daňového dokladu
 • Kupující zasílá zboží prodávajícímu na své náklady. Prodávající vrací opravené nebo vyměněné zboží na své náklady.
 • Adresa pro doručování reklamovaného zboží je: Asbis CZ, Obchodní 103, 25101 Čestlice.

 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ


Tento reklamační řád ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a zárukou na zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

 

Reklamační řád společnosti ASBIS CZ spol. s r.o. - anglická verze - [*.pdf. 274kB]

 
 
 
 
 
 
 
 
Pobočka Praha

Obchodní 103

251 01 Praha východ, Čestlice

Pondělí:

od 9:00 do 18:00 hod.

Úterý - čtvrtek:

od 9:00 do 17:30 hod.

Pátek:

od 9:00 do 17:00 hod.

E-mail: info@asbis.cz

Telefon: +420 272 117 111

maps
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obchodní oddělení

+420 272 117 521

Zobrazit klasickou verzi

Provozuje ASBIS CZ spol. s r.o.

Technické řešení © 2021 CyberSoft s.r.o.

 
 
 

K provozování našeho webu lp-computers.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.